Bijwerkt op 25 september 2018 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Wij Herdenken

In memoriam mw. Gerda Wensink-Lenselink

Op 23 februari 1923 werd ze geboren: Gerritje Johanna (Gerda) Lenselink. Ze groeide op in Deventer, daar maakte ze de oorlog mee. Op een dag was het dan eindelijk zover – bijna dan: de bevrijding, ook van Deventer. Maar het werd een dramatische dag in het leven van Gerda. Een laatste stuiptrekking van de oorlog, met als gevolg dat scherven haar linkerarm verbrijzelden. Deze gebeurtenis heeft haar leven getekend. Het deed haar in eerste instantie twijfelen of haar verloving wel tot een huwelijk zou komen. Maar gelukkig was haar man duidelijk en ze trouwden en hadden een lang huwelijk. In het begin woonden ze als jong echtpaar nog in, bij zijn ouders in Amsterdam. Maar al snel vond haar man hier een baan en ze betrokken een appartement aan de Looiersstraat. Daar leidden ze samen een actief leven. Het geloof was daarin belangrijk voor mw. Wensink,  een kerkganger werd ze echter steeds minder. Haar man overleed ongeveer 8 jaar geleden. En op 10 juni jongstleden, na de laatste maanden verzorgd te zijn in het verzorgingshuis De Gouden Leeuw in Zelhem, overleed mw. Wensink op 95 jarige leeftijd. Wij gedenken haar met eerbied en liefde. We moesten haar uit handen geven, in de handen van de levende God.

Ds. Louisa Vos


In memoriam mw. To Kruijer-Bolwidt

Mw. Wilhelmina Catharina Elisabeth Kruijer-Bolwidt (To) had een hoge leeftijd bereikt toe ze op 29 juni jongstleden overleed. 93 jaar werd ze. Ze werd op 23 juli 1924 in Amsterdam geboren. Daar was ze zeer actief in het Lutherse kerkenwerk. Daar begon ze al jong mee, maar ook na haar huwelijk pakte ze veel van het kerkelijk werk op. Het was een druk bestaan, des te meer omdat mw. Kruijer en haar man vijf kinderen kregen. Tijdens de afscheidsdienst vertelde een zoon over het gevulde gezinsleven en hoe hard de beide ouders soms hebben moeten knokken om als gezin een goed leven te kunnen leiden. Van Amsterdam werd verhuist naar Friesland. En later weer naar Amsterdam. Rond 2000 ging mw. Kruijer steeds meer nadenken over waar ze graag in haar ouderdom wilde worden. Het werd Lochem, vooral ingegeven door haar vriendschap met dhr. Bram Bierman, die wij in Zutphen ook hebben leren kennen.

Vanaf dat mw. Kruijer in Lochem is komen wonen, heeft ze zich ingezet voor betrekkingen tussen de Protestantse Gemeente Lochem en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen. Ds. Bras heeft hier met haar ook veel in betekend. Er werden enkele leerhuisavonden over lutherana verzorgd en er ontstond een traditie dat ieder voorjaar een groep mensen uit Lochem de dienst in Zutphen bezocht. Het ging mw. Kruijer aan het hart en gedreven als ze was maakte ze er ieder jaar werk van. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

Nu is zij overleden. Deze woorden van Nehemia 13:31 stonden op de rouwkaart: “Gedenk mij o God, ten beste”.

Wij gedenken To Kruijer met eerbied en liefde. Wij moesten haar uit handen geven, in de handen van de levende God.

Ds. Louisa Vos